ლექციების ცხრილი

 

სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი

ჯგუფი N 26

მელიორატორი (აგრომელიორატორი, ჰიდრომელიორატორი)

ჯგუფი N 27

ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი

ჯგუფი N 28

ტრაქტორისტ-მემანქანე

ჯგუფი N 29

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი

 ჯგუფი N 30