საგნობრივი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

 

 

 

საგნობრივი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგი

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომის ოქმი

 

სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტისტანდარტის ფაილი

მელიორატორი (აგრომელიორატორი, ჰიდრომელიორატორი) - სტანდარტის ფაილი

​​ვეტერინარიული მომსახურების სპეციალისტი (წვრილ ცხოველთა: ძაღლი, კატა და სხვა; სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებისა და ფრინველების; ეგზოტიკური ცხოველების, ფრინველებისა და თევზების და სხვა) - სტანდარტის ფაილი

​​ტრაქტორისტ-მემანქანე - სტანდარტის ფაილი

აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი - სტანდარტის ფაილი

 

სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრის დებულება

სტუ-ში სასწავლო პროცესის მეთოდური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დებულება

სტუ-ში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქცია

სტუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესის მართვის ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ