ელექტრონული სახელმძღვანელოები
 1. კამფეტის წარმოების ტექნოლოგიარ.ხუციშვილი
 2. არყის ტექნოლოგია, მ.ხომასურიძე
 3. დაკონსერვების ზოგადი ტექნოლოგიარ.ხუციშვილი, ე.სადაღაშვილი
 4. კარამელის წარმოების ტექნოლოგიარ.ხუციშვილი
 5. კვების მრეწველობის საწარმოთა ტექნოლოგიური მოწყობილობებიზ.ჯაფარიძე
 6. კვების პროდუქტების ზოგადი ტექნოლოგიარ.გაფრინდაშვილი
 7. მეცხოველეობის პროდუქტების წარმოების და გადამუშავების ტექნოლოგია, გ.გოგოლი
 8. მეთოდური მითითებები ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის
 9. პურის ტექნოლოგიარ.ხუციშვილი, მ.შენგელია
 10. რძისა და რძის პროდუქტების ტექნოლოგიაა.ხარაზიშვილი, დ.კვირიკაშვილი
 11. საკვები პროდუქტების დანამატებირ.გაფრინდაშვილი
 12. საქაროზის ტექნოლოგიათ.რუხაძე
 13. სახამებლის ტექნოლოგია, გლუკოზო–ფრუქტოზული სეროფების წარმოებათ.რუხაძე
 14. შოკოლადისა და კაკაოს წარმოების ტექნოლოგიარ.ხუციშვილი
 15. ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავების ტექნოლოგიაზ.შაფათავა, ც.ნაცვლიშვილი
 16. ხორცისა და ხორცპროდუქტების ტექნოლოგია, გ.გოგოლი, პ.გოგოლი 
 17. ხორცის მორფოლოგია და ქიმიაგ.გოგოლი, ც.ხოშტარია
 18. Технология хлебопекарного производстваЛ.Я.Ауэрман
 19. აგრომეტეოროლოგია (მეთოდური მითითებანი)
 20. აგრომეტეოროლოგია (მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოებისათვის)
 21. ჭარბტენიანი მიწების მელიორაცია (დრენაჟი)ს.გიორგაძე, თ.ქაცარავა, ე.კუხალაშვილი, ო.ხარაიშვილი, ს.კუპრეიშვილი, ნ.უნდილაშვილი
 22. ირიგაცია (სალექციო კურსი)
 23. ჰიდრავლიკა
 24. აგრომეტეოროლოგია, მ.მელაძე
 25. აგრონომიის საფუძვლები, რ.ძიძიშვილი
 26. ავტომობილის საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოება, ზ.ბოგველიშვილი, ჯ.იოსელიანი, ო.გელაშვილი
 27. ავტომობილის კონსტრუქციული უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემები და მოწყობილობები, ზ.ბოგველიშვილი
 28. ავტომობილის რემონტის საფუძვლები, ვ.ჯაჯანიძე
 29. სასოფლო-სამეურნეო მანქანებიგ.გეგელიძე, ე.შაფაქიძე, ო.თედორაძე
 30. სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის და სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლოატაცია, ო.ქარჩავა
 31. მებაღეობაზ.ბობოქაშვილი, კ.ძერია
 32. მებოსტნეობაი.მჭედლიძე
 33. მემცენარეობაგ.ბადრიშვილი
 34. მევენახეობავ.გოცირიძე, ა.გოდაბრელიძე
 35. პრაქტიკუმი ნიადაგმცოდნეობაშით.ურუშაძე, ლ.მაჭავარიანი
 36. სოფლის მეურნეობის საფუძვლები, I ნაწილიზ.ტყებუჩავა, ც.სამადაშვილი, გ.ცაგურიშვილი, ა.გათენაძე
 37. სოფლის მეურნეობის საფუძვლები, II ნაწილიზ.ტყებუჩავა, გ.ცაგურიშვილი. ც.სამადაშვილი, ჯ.შენგელია, ბ.აბაშიძე, ე.მაღლაკელიძე, ნ.ჩხაიძე
 38. ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია, თ.ცინცაძე, თ.საღარეიშვილი, ნ.შანშიაშვილი
 39. ფარმაკოლოგია, ი.ჩეკმანი, თ ცინცაძე
 40. საკვებწარმოება და ცხოველთა კვება, ა.კორახაშვილი
 41. ცხოველთა დაავადებების ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის განვითარება საქართველოში, ჯ. მაღლაკელიძე, თ ყურაშვილი, გ. მაღლაკელიძე