2016 წლის საშემოდგომო რეგისტრაცია პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

დამატებულია 8 წლის წინ

filter_list ყველა სიახლე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დიდი ჯიხაიშის პროფესიული კოლეჯი აცხადებს საშემოდგომო რეგისტრაციას3 ოქტომბრიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
  • სასურსათო პროდუქტების წარმოების სპეციალისტი

  • მელიორატორი (აგრომელიორატორი, ჰიდრომელიორატორი)

  • ვეტერინარული მომსახურების სპეციალისტი

  • ტრაქტორისტ-მემანქანე (პროგრამაზე მიიღებიან პირები, რომლებსაც შეუსრულდათ 18 წელი ან შეუსრულდებათ სწავლის დასრულებამდე)

  • აგრარული ტექნიკის მექანიკოსი  აღნიშნულ პროგრამებზე მიიღებიან  პირები, რომლებსაც დაძლეული აქვთ ზოგადი განათლების საბაზო საფეხური პროფესიულ კოლეჯში ერთიანი პროფესიული ტესტირების საფუძველზე ჩარიცხულმა სტუდენტებმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინონ:
  • პირადობის მოწმობის ასლი

  • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი

  • 2 ფოტოსურათი 3x4 და ელექტრონული ვერსია (CD)

  • დაბადების მოწმობის ასლი

  • ვაჟებბმა 18-დან 28 წლის ჩათვლით სამხედრო მიწერის მოწმობა  ჩარიცხული სტუდენტების სწავლას   დააფინანსებს   სახელმწიფო !კურსდამთავრებულები მიიღებენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიულ დიპლომს


sendგაზიარება
commentკომენტარები